"ŠAJKA" MLIN D.O.O. - 21230 Žabalj, Svetog Nikole 208

Vlasnik - direktor: Jovan Panić
Vlasnik - zam. direktora: Smiljka Panić

Tel/Fax: 021-2932-691
Mob: 063-514-880
Mob: 063-504-419

E-mail: sajkamlin@gmail.com
Web: www.sajka-mlin.backabanat.com

Delatnost:

* Prerada i proizvodnja mlinskih proizvoda
   - Uslužno mlevenje
   - Otkup i skladištenje žitarica
   - Ugovaranje zajedničke proizvodnje - kooperacije
   - Dostava naših proizvoda na kucnu adresu

* Proizvodi

   - Brašno TIP-400 (belo)
   - Brašno TIP-500 (hlebno)
   - Brašno TIP-850 (crno)
   - Brašno TIP-1100 (integralno)
   - Pšenični griz
   - Pšenična klica

* Proteinska podloga za krmne smeše (stočno brašno)

* Mekinje

* Od ove godine:

   - Uslužno sušenje žitarica i uljarica
   - Proširenje skladištnih kapaciteta

   - Dostava proizvoda iz mlina kupcima
   - Brašno T-400 , pored standarnog pakovanja 25 kg , i pakovanja 10 kg i 5 kg